La conferinta arhimandritului Zaharia zaharou

Detaliu din sala centrului “providenta”  din Iasi

Cristian GafiTescu  -  panoramis

,